صفحه اصلی :: فرم درخواست کارت دانشجویی


توجه
جهت تحویل کارت 1 هفته بعد از ثبت نام در سایت به اداره حراست واقع در سالن شهدای دانشجو مراجعه کنید.
ضمنا زمان تحویل کارت مبلغ 50,000 ریال از طریق دستگاه کارت خوان دریافت می گردد.
     
کد ملی: مقطع:
       
نام:      
نام خانوادگی:      
رشته:      
مرکز:      
شماره دانشجویی:      
شماره موبایل:      
عکس: رزولوشن عکس باید 200 یا 250 dpi باشد