صفحه اصلی :: فرم درخواست کارت دانشجویی


توجه
جهت تحویل کارت 1 هفته بعد از ثبت نام در سایت به اداره حراست واقع در سالن شهدای دانشجو مراجعه کنید.
     
کد ملی: مقطع:
       
نام:      
نام خانوادگی:      
رشته:      
مرکز:      
شماره دانشجویی:      
شماره موبایل:      
عکس: رزولوشن عکس باید 200 یا 250 dpi باشد