صفحه اصلی :: سامانه شماره صندلی
 
لازم بذکر است با توجه به برگزاری آزمون برخی از دروس بصورت مکانیزه شماره صندلی های 2000 به بعد در سایت رایانه می باشد و این دانشجویان باید حداقل 30 دقیقه قبل از شروع آزمون در سایت رایانه پردیس شماره 2 حضور داشته باشند.
شایان ذکر است، در آزمونهای الکترونیکی داشتن شماره شناسنامه الزامی است.
این شماره صندلی ها مربوط به نیمسال اول 98-97 می باشند.

همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار، کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه در تمامی امتحانات الزامی می باشد.
cheaters why most women cheat why husbands cheat
apps to spy on phones spy app on android best spy apps for cell phones
free spy software for android click free app to spy on android phone
women will cheat married affairs sites women cheat husband
i cheated on my husband now what i told my husband i cheated why did i cheat on my husband
has my husband cheated on me open i want to cheat on my husband
want wife to cheat developersalley.com want to cheat on my wife
want wife to cheat developersalley.com want to cheat on my wife
want wife to cheat developersalley.com want to cheat on my wife
want wife to cheat developersalley.com want to cheat on my wife
i cheat on my boyfriend site cheated on my boyfriend
wives who want to cheat blog.icuracao.net why cheat on your wife
wives who want to cheat blog.icuracao.net why cheat on your wife
my boyfriend cheated on me should i forgive him open i cheated on my boyfriend with his best friend
my boyfriend cheated on me should i forgive him open i cheated on my boyfriend with his best friend
why do married men cheat on their wives go how to tell if wife has cheated
why do married men cheat on their wives marcandela.com how to tell if wife has cheated
why do married men cheat on their wives go how to tell if wife has cheated
reasons wives cheat on their husbands click affairs with married men
how many guys cheat why husband cheat husband cheated wife
how many guys cheat read husband cheated wife
how many guys cheat read husband cheated wife
cheat mapbiquity.com when your husband cheats
cheat mapbiquity.com when your husband cheats
cheat mapbiquity.com when your husband cheats
women who cheat my boyfriend cheated on me with my mom how to catch a cheater
women who cheat my boyfriend cheated on me with my mom how to catch a cheater
preteens having sex stories sex education story explicit sex stories
preteens having sex stories free audio sex stories explicit sex stories
why do men have affairs phuckedporn.com why does husbands cheat
why do men have affairs phuckedporn.com why does husbands cheat
anal sex stories read adult anal sex stories
anal sex stories read adult anal sex stories
anal sex stories read adult anal sex stories
anal sex stories site adult anal sex stories
husbands that cheat faithwalker.org wife cheat story
husbands that cheat faithwalker.org wife cheat story
husbands that cheat faithwalker.org wife cheat story
husbands that cheat faithwalker.org wife cheat story
sex stories sites written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories
sex stories sites adult stories spanking adult babies stories
sex stories sites written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories
my boyfriend cheated on me quotes blog.123landlord.com why do guys cheat
my boyfriend cheated on me quotes blog.123landlord.com why do guys cheat
moms sex stories link adult audio stories
moms sex stories link adult audio stories
wife cheaters link cheats
illustrated adult stories astrobix.com golden showers sex stories
illustrated adult stories astrobix.com golden showers sex stories
illustrated adult stories astrobix.com golden showers sex stories
illustrated adult stories adult sex stories golden showers sex stories
bart simpson adult stories free malayalam hot sex stories adult illustrated stories
cell spy free site android apps for spying
coupon for rite aid discount prescription drug cards pharmacy coupons 2015
walgreen printable coupons lifespan-software.com free coupons online
most women cheat how do i know if my wife cheated why wifes cheat
most women cheat what makes a husband cheat why wifes cheat
most women cheat what makes a husband cheat why wifes cheat
most women cheat how do i know if my wife cheated why wifes cheat
My boyfriend cheated on me site wife cheaters
My boyfriend cheated on me blog.sharepointgeek.nl wife cheaters
My boyfriend cheated on me blog.sharepointgeek.nl wife cheaters
is abortion free insight.nestingen.com abortion video live
cell phone spy free site spy phone apps free
cell phone spy free gps spyware spy phone apps free
cell phone spy free gps spyware spy phone apps free
cell phone spy free site spy phone apps free
discount coupons for prescriptions printable coupons for viagra viagra coupon free
discount coupons for prescriptions printable coupons for viagra viagra coupon free

شماره دانشجویی: