صفحه اصلی :: فرم درخواست کارت دانشجوییدانشجوی گرامی لطفا قبل از ثبت نام مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب 2178603802002 بانک ملی ایران واریز نمایید.
     
کد ملی: مقطع:
       
نام:      
نام خانوادگی:      
رشته:      
مرکز:      
شماره دانشجویی:      
شماره موبایل:      
عکس: رزولوشن عکس باید 200 یا 250 dpi باشد  
شماره فیش: