صفحه اصلی ::
راه اندازی سرویس ویژه دانشجویان

با همکاری شرکت تعاونی سرویس ویژه دانشجویان از امروز 24/1/98 از مسیرهای آزادی و مشتاق به دانشگاه و بالعکس راه اندازی شده است
ساعت های حرکت اتوبوس از آزادی و مشتاق:
7-9-11-13-15-17

ساعت های حرکت از دانشگاه: 
7:40-9:40-11:40-13:40-15:40-17:40