صفحه اصلی ::
قابل توجه دانشجویان معدل بالا که متقاضی دریافت وام علوی می باشند

دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری که دارای معدل بالای 14 می باشند و متقاضی دریافت وام بنیاد علوی هستند در صورت داشتن شرایط ذیل حداکثر تا نیمه اردیبهشت به امور دانشجویی مرکز کرمان مراجعه فرمایند. 
دانشجویان لازم است حتما جهت دریافت وام از بنیاد علوی در دفترخانه ها از فرم ارسال شده استفاده نمایند. در غیر اینصورت جهت عدم واریز وام هیچگونه مسئولیتی بعهده دانشگاه یا بنیاد علوی نمیباشد.

بخشنامه افزایش مبلغ وام بنیاد علوی

فرم سند تعهد محضری برای دریافت وام بنیاد علوی