صفحه اصلی ::
دیدار نوروزی دکتر رشیدی نژاد رئیس مرکزکرمان با اعضای هیئت علمی وکارکنان این مرکز

به مناسبت آغاز سال نو،دکتر رشیدی نژاد رئیس و دکتر نجف زاده معاون مرکز کرمان با
اعضای هئیت علمی و کارکنان بخش های مختلف این مرکز دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در این دیدار دکتر حسین رشیدی نزاد رئیس مرکز کرمان
 ضمن تبریک سال جدید به کلیه همکاران، از تلاش ها و زحمات آنان در سال گذشته شد،
تقدیر کرد
.

وی ،بر همبستگي و همدلي کارکنان با يكديگر ،تکریم ارباب رجوع  ،جذب دانشجو و رفتار
خیر خواهانه با دانشجویان و احترام به مطالبات دانشجو تاکید نمودند.

دکتر رشیدی نژاد ،همچنین در جمع اعضای هئیت علمی ضمن تبریک
سال جدید گفت: انتقال دانش وظیفه دانشگاه است و
هدف دانشگاه
ارائه دهنده آموزش به بهترین نحو به دانشجویان است.

وی با تاکید بر رضایت دانشجویان از دانشگاه ، خواستار  بررسی انصراف دانشجویان
توسط مدیران گروه وبر نامه ریزان درسی شد.

رئیس مرکز کرمان بر،ارزیابی اساتید مدعو ،اجرای عدالت آموزشی ،راه اندازی و
هدایت انجمن های علمی دانشجویی توسط مدیران گروه ، تاکید نمودند.

دکتر رشیدی نژاد افزود: امیدواریم  با همت و تلاش همکاران زحمتکش و
مسئولیت پذیر شاهد موفقعیت های بیشتر در راه خدمت به دانشجویان باشیم
و در مسیر ارتقاء سطح ارائه خدمات گام برداریم.

همچنین، در دیدارها دکتر علیرضا نجف زاده معاون مرکز گفت: احترام بهم در
محیط کار باعث انسجام و هماهنگی شده و ما را در اصل پاسخگویی و
تکریم ارباب رجوع کمک شایانی می‌کند و می‌طلبد بیش از پیش بر این
اصول پایبند باشیم
.

دکتر نجف زاده اظهار امیدواری کرد: با همت و تلاش شما همکاران و
اساتید گرامی شاهد موفقیت های روز افزون دانشگاه باشیم و برای
کلیه همکاران در سال جدید آرزوی موفقیت کرد.