صفحه اصلی ::
برگزاری کارگاه «مهارت برقراری ارتباط مؤثر» مرکز کرمان

کارگاه «مهارت برقراری ارتباط مؤثر»با حضور جمع کثیری از دانشجویان در مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز کرمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی محبوبه اسدی مسئول مرکز مشاوره مرکز کرمان گفت: با توجه به اهمیت برقراری ارتباط مؤثر به عنوان یکی از مهمترین مهارت های زندگی و اساس یک زندگی اجتماعی سالم و موفق؛  مرکز مشاوره دانشگاه کارگاهی با عنوان «مهارت برقراری ارتباط مؤثر» ویژه دانشجویان برگزار نمود.

وی افزود: در ابتدای این کارگاه آموزشی، دانشجویان با تعریف مهارت و ارتباط، عناصر و اصول ارتباط، فواید مهارت برقراری ارتباط مؤثر، انواع و سطوح ارتباطات و موانع برقراری ارتباط مؤثر آشنا شدند.

اسدی گفت: درپایان این کارگاه که با مشارکت فعال دانشجویان همراه بود؛ مدرس کارگاه ضمن پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در این حوزه؛ به ارئه راهکارها و تکنیک های مفید برای برقراری ارتباط مؤثر پرداخت.