صفحه اصلی ::
ادای احترام مسئولین مرکز کرمان به مقام شامخ شهدای گمنام این مرکز

همزمان با 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا ، دکتر حسین رشیدی نژاد رئیس مرکز ،دکتر علیرضا نجف زاده معاون مرکز وجمعی از مدیران وکارکنان ودانشجویان با حضور در حرم شهدای گمنام این مرکز به به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در این مراسم مسئولین ودانشجویان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، قبور این شهدا را عطر افشانی نمودند.