صفحه اصلی ::
اضافه شدن درس اختیاری کارآفرینی و ارزشهای دفاع مقدس و حذف درس آشنایی با دفاع مقدس

با عنایت به نامه شماره 208952/2 مورخ 22/9/95 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی مورخ 3/4/96 درخصوص ارائه دروس اختیاری به اطلاع می رساند درس کارآفرینی (1218808) و ارزشهای دفاع مقدس (1220889) از سال تحصیلی 97-96 در کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بصورت اختیاری تعریف شده است. دروس مذکور طبق بخشنامه در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف سرفصل واحدهای دوره و بدون تاثیر در معدل دانشجویان درج می شود. لذا اخذ درس توسط دانشجو الزامی نمی باشد.