صفحه اصلی ::
اولین المپیاد ورزش همگانی

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت ورزش همگانی و تاکید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بر برگزاری اولین المپیاد ورزش همگانی با مشارکت تمامی مراکز آموزش عالی،علی الخصوص استانهای دانشگاه پیام نور ،اولین المپیاد  ورزش همگانی دختران در تاریخ 24 تا28 تیر ماه و پسران 31 تیر تا 4 مرداد ماه  1396 در دانشگاه تهران برگزار خواهدشد.

برخی شرایط مهم :

تعداد هر تیم 7 نفر 6 دانشجو و یک سرپرست.

حق شرکت  :  7 نفر × 5 روز  × نود هزار تومان

 دانشجو یان رشته تربیت بدنی و دانشجویانی که قبلا در مسابقات قهرمانی یا المپیاد وزرات علوم شرکت کرده اند مجاز به شرکت نیستند.

هر استان نام کاربری و رمز ورود  اختصاصی در سایت وزارت علوم برای ثبت نام اینترنتی خواهد داشت. http://sems.um.ac.ir

زمانهای مهم :ثبت نام اینترنتی  27 خرداد تا 14 تیر. پذیرش  حضوری دانشگاه تهران 21تا 23 تیر

رشته های مسابقه : بسکتبال تونلی ، اسب بادی ، شوت فوتبال ، ایستگاه شادی ، رشته های فریز بی ، طناب بازی 


mildin mod allergi mildin mod allergi mildin quran