صفحه اصلی ::
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد-اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد نیمسال تابستان 96-95

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

نکات ذیل جهت انتخاب واحد نیمسال تابستان 96-95 را رعایت فرماید:

1-انتخاب واحد ترم تابستان از تاریخ 8/4/96 لغایت 14/4/96 از طریق سیستم جامع گلستان انجام می پذیرد.

2-درخواست مهمان از تاریخ 1/4/96 لغایت 12/4/96

3- مهلت پرداخت شهریه تا تاریخ 5/5/96 می باشد.

4-در نیمسال تابستان دروس دانشپذیری و دروس جبرانی (دروسی که در لیست برنامه ترمی برای دانشجویان با رشته های کارشناسی همنام و غیر همنام ارائه شده است) به غیر از دروس بدون منبع دارای واحد عملی و بدون تاریخ امتحان ارائه می شود.

نکته مهم: دانشجویانی می توانند درس پایان نامه را در دوره تابستان اخذ و دفاع نمایند که در نیمسالهای قبل درس پایان نامه را اخذ کرده و در دوره تابستان از پایان نامه خود دفاع می نمایند.


mildin mod allergi mildin mod allergi mildin quran