صفحه اصلی ::
اطلاعیه درخصوص درس آزمایشگاه ماشین های کشاورزی

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های کشاورزی

تاریخ بازدید:

چهارشنبه :  20/4/97     ساعت 8:30 صبح

مکان: دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم (انتهای دانشگاه- جنب واحد نقلیه)

تاریخ آزمون:

شنبه :  23/4/97     ساعت 11 صبح

مکان: پردیس شماره یک دانشگاه پیام نور

 

نکات قابل توجه:

  • حضور در بازدید الزامی می باشد.
  • از مطالبی که در روز بازدید مطرح می گردد، آزمون به عمل می آید.