صفحه اصلی ::
مقررات آزمون نیمسال دوم 97-96،دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

به همراه داشتن تلفن همراه، در جلسه آزمون حتی به صورت خاموش، نمره 0.25 در کارنامه دانشجو ثبت می گردد.

مقررات آزمون نیمسال دوم 97-96،دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

دانشجویان گرامی، ضمن آرزوی موفقیت، لطفاً به موارد ذیل توجه گردد:

ü    تمامی آزمون ها  تستی، تشریحی و الکترونیکی در پردیس شماره(2) برگزار می گردد.

ü    آدرس: انتهای خیابان جهاد- اول جاده زنگی آباد- دانشگاه پیام نور سالن امتحانات.

ü                 از شماره صندلی 1 تا 1400 ، به صورت کاغذی داخل سالن امتحانات 9 دی.

ü              از شماره 2000 تا 2100 به صورت الکترونیکی،سالن شهید محمد کاظم کیانی اتاق شماره 144.

ü      توجه به تاریخ و ساعت آزمون بر اساس اطلاعات کارت ورود به جلسه ( گزارش 428 سیستم گلستان).

ü      جهت دریافت شماره صندلی از تاریخ،16 /03/97 به سایت مرکز کرمان( سامانه شماره صندلی) مراجعه نمائید.

ساعت شروع برگزاری  آزمونها:

جلسه اول، ساعت هشت(08:00) صبح،   جلسه دوم، ساعت ده و سی دقیقه(10:30) ،

 جلسه سوم، ساعت یک و سی دقیقه( سیزده و سی دقیقه(13:30)).

حضور دانشجو 30 دقیقه، قبل از شروع امتحان در جلسه،  الزامی است.

ü به همراه داشتن تلفن همراه در جلسه آزمون حتی به صورت خاموش نمره 0.25 در کارنامه دانشجو ثبت می گردد.

ü               در ابتدا به سوالات تستی پاسخ دهید و بعد به سوالات تشریحی.

1-  در آزمون های کتبی ارائه کارت دانشجویی و کارت آزمون الزامی است.

 2-  در آزمونهای الکترونیکی ارائه کارت دانشجویی و کارت آزمون و شماره شناسنامه الزامی است.

3- توجه به سربرگ سوالات جهت استفاده از ماشین حساب ، کتاب ، قانون، جدول و مدت زمان پاسخگویی به سوالات تستی و تشریحی.

4-  تطبیق اطلاعات پاسخنامه با مشخصات فردی  و تکمیل مشخصات در پایین پاسخنامه های تستی و تشریحی الزامی است.

5-  تطبیق اطلاعات پاسخنامه با اطلاعات روی برگه سوال .

به همراه داشتن تلفن همراه، در جلسه آزمون حتی به صورت خاموش، نمره 0.25 در کارنامه دانشجو ثبت می گردد.

6-  ممنوعیت به همراه داشتن کتاب، جزوه، تلفن همراه و ....

7-  مخدوش نکردن پاسخنامه و دقت در تعداد سوالات.

8-  استفاده از مداد مشکی نرم در پاسخنامه های تستی .

9-  برخورد با افراد خاطی، طبق آیین نامه انضباطی در صورت تخلف دانشجو .

10-  رعایت نکاتی که مسئولان اجرایی متذکر می شوند.

11-  تکمیل کد سری سوال و پاسخگویی به سوالات  با توجه به توضیحات مندرج صفحه اول سوال.

12-  امضای برگ حضور و غیاب با خودکار ، در صورت عدم امضاء لیست،  غیبت ثبت می شود.

13-  دانشجویانی که بیش از یک آزمون دارند، نباید جلسه را ترک کنند و نیم ساعت قبل از شروع آزمون   به مسئول جلسه اطلاع دهند.

14-  تحویل سوالات امتحانی به مراقبین محترم بعد از پایان هر آزمون.

15-  ثبت اعتراضات و یا مشکل خاص در امتحان پس از سه روز در سیستم گلستان reg.pnu.ac.ir .

16-  در صورت همزماني دو آزمون رايانه اي، آزمون اول به صورت رايانه اي و آزمون دوم به صورت كتبي برگزار خواهد شد.

17-  در صورت بوجودآمدن مشكلي در برگزاري آزمون رايانه اي، آزمون به صورت كتبي برگزار شده و ملاك نمره آزمون كتبي خواهد بود.

18-    در صورت امضای لیست حضور و غیاب، بیست دقیقه بعد از شروع آزمون، دانشجویان می توانند با هماهنگی مراقبین جلسه را ترک نمایند.

الف. مواردی که می بایست تا حدامکان به سوالات پاسخ داده و پس از اتمام زمان آزمون، فرم اعتراض به سوالات را از طریق سایت گلستان تکمیل نمائید:

1-  وجود اشتباه در تعداد گزینه های سوالات.

2-  وجود اشتباه در ترتیب گزینه های سوالات.

3-  وجود اشتباه یا نقص در متن یا مفهوم سوالات.

4-  وجود خطای تایپی در سوالات.

5- تکرار شدن گزینه ها (البته ممکن است سوال درست باشد اما گزینه های مشابه داشته باشد).

6- عدم وجود پاسخ صحیح در گزینه ها.

7-  ناخوانا بودن شکل یا نمودار موجود در متن سوالات.

8-  عدم وجود شکل ، نمودار ، جدول و یا سایر موارد مورد نیاز در متن سوالات .

ب) مواردی که تا حدامکان به سوالات پاسخ داده  و به مراقبین اشکال مورد نظر را اعلام نماید و در صورتی که در جلسه آزمون مشکل رفع نگردید اعتراض خود را به سوالات از طریق گلستان اعلام نمائید.

1-  وجود سوال یا گزینه های تکراری.

2-  مورد نیاز بودن کتاب قانون ، جزوه، فرهنگ لغت و یا سایر موارد مورد نیاز در متن سوال در صورت عدم درج در سربرگ سوالات یا نقص در جداول، اشکال ، نمودارها و یافرمول های مورد نیاز انتهای کتاب .

3-  عدم انطباق تعداد سوالات اعلام شده در سربرگ سوالات با تعداد سوالات موجود .

4-  تشابه سوالات با سوالات ترم های گذشته .

5-  خارج از منبع بودن سوال.

6-  عدم درج مدت زمان پاسخگویی به سوال .

اداره امتحانات مرکز کرمان