صفحه اصلی ::
قابل توجه دانشجویان معدل بالا که متقاضی دریافت وام علوی می باشند

دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری که دارای معدل بالا می باشند و متقاضی دریافت وام بنیاد علوی هستند در صورت داشتن شرایط ذیل حداکثر تا تاریخ 97/2/23 به امور دانشجویی مرکز کرمان مراجعه فرمایند. 
بخشنامه وام بنیاد علوی

بخشنامه افزایش مبلغ وام بنیاد علوی