صفحه اصلی ::
برنامه امتحان میان ترم برخی دروس ( کارشناسی زبان و ادبیات فارسی )

برنامه امتحان میان ترم  دروس   ( کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ) خانم دکتر معین الدینی
 
  " ادبیات عامیانه   1213273/   بلاغت 2     1213266/   دستور زبان 2      1213026/  نظم 4     1213291/
 
 
شرایط:
 
 
1.دانشجویان در کلیه دروس اعلامی  می بایست تحقیقی  دلخواه  با موضوع انتخابی و مرتبط با درس ارائه نمایند.
 
 2.در حداقل 20 صفحه ارائه گردد.
 
 3.الزاما دست نویس و غیر تایپی باشد.
 
 4.در موعد تعیین شده تحویل داده شود.
 
 5.مهلت ارائه تحقیق تا 31 خرداد می باشد.