صفحه اصلی ::
برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه پیام نورمرکز کرمان

مراسم روز درختکاری در دانشگاه پیام نورمرکز کرمان با حضور خانم دکتر معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نور استان ،مهدی طبرسی مدیر فرهنگی استان ،دکتر فرهادیان رئیس مرکز ودکتر نجف زاده معاون مرکز کرمان وجمعی از اساتید ،کارکنان ، مدیران و دانشجویان در پردیس شماره 2 این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به مناسبت روز درختکاری خانم دکتر معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نور استان ودکتر فرهادیان رئیس مرکز ودکتر نجف زاده معاون مرکز کرمان وجمعی از اساتید ، کارکنان ، مدیران و دانشجویان اساتید ودانشجویان به کاشت درختان همت گمارده و برسعی وتلاش در حفظ وتوسعه طراوت وسرسبزی طبیعت تاکید می نمایند.