صفحه اصلی ::
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر نیمسال دوم97-96

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده حضوری:

1-اصل وکپی از تمام صفحات شناسنامه دوسری

2-اصل وکپی از کارت ملی پشت ورو دوسری

3-اصل وکپی کارت پایان خدمت دو سری

4-شش قطعه عکس 4*3

5-اصل وکپی مدرک لیسانس دوسری

6-پرینت پذیرش غیرحضوری

بند1-افرادی که دارای مدرک کارشناسی  ناپیوسته می باشند باید اصل وکپی مدرک کاردانی خود رانیز به همراه داشته باشند.

بند2-برای دبیران که متعهد خدمت در آموزش وپرورش هستند باید تصویر برابر اصل ار مدارک کاردانی وکارشناسی به همراه گواهی اشتغال به خدمت وفرم موافقت باادامه تحصیل وآخرین حکم کارگزینی خود را به همراه داشته باشند.

آدرس:کرمان انتهای بلوار 22بهمن،جنب دانشگاه باهنر،دانشگاه پیام نور پردیس شماره1،اداره تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس:03433353647