صفحه اصلی ::
قابل توجه دانشجویان اتباع

دانشجوی گرامی جهت انتخاب واحد در نیمسال جاری دوم 97-96ضروری است نسبت به ثبت اطلاعات وبارگذاری مدارک در سامانه درخواست تحصیل متقاضیان غیرایرانی به آدرس زیر اقدام نمایید

http://saorg.ir:8081/  

ضمنا کد رهگیری ومدارک هویتی خود را حداگثر تا تاریخ 30/10/96 به کارشناس آموزش تحویل نمایید.