صفحه اصلی ::
مقررات آزمون نیمسال اول 97-96

مقررات آزمون نیمسال اول 97-96

دانشجویان گرامی ضمن آرزوی موفقیت، لطفاً به موارد ذیل توجه گردد

تمامی آزمون ها  تستی، تشریحی و الکترونیکی در پردیس شماره(2) برگزار می گردد

آدرس: انتهای خیابان جهاد- اول جاده زنگی آباد- دانشگاه پیام نور سالن امتحانات 9 دی

از شماره صندلی 1 تا 1400 ، به صورت کاغذی داخل سالن امتحانات 9 دی.

از شماره 2000 تا 2070 به صورت الکترونیکی،سالن شهید محمد کاظم کیانی اتاق شماره 144

به همراه داشتن تلفن همراه در جلسه آزمون حتی به صورت خاموش نمره 0.25 در کارنامه دانشجو ثبت می گردد

توجه به تاریخ و ساعت آزمون بر اساس کد درس

جهت دریافت شماره صندلی به سایت مرکز کرمان مراجعه نمائید.

در ابتدا به سوالات تستی پاسخ دهید و بعد به سوالات تشریحی

1.در آزمون های کتبی ارائه کارت دانشجویی و کارت آزمون  و در آزمونهای الکترونیکی کارت دانشجویی و کارت آزمون  و شماره شناسنامه الزامی است.

2.توجه به سربرگ سوالات جهت استفاده از ماشین حساب ، کتاب ، قانون، جدول و مدت زمان پاسخگویی به سوالات تستی و تشریحی

3. تطبیق اطلاعات پاسخنامه با مشخصات فردی  و تکمیل مشخصات در پایین پاسخنامه های تستی و تشریحی الزامی است

4. تطبیق اطلاعات پاسخنامه با اطلاعات روی برگه سوال

5. حضور دانشجو 30 دقیقه قبل از شروع امتحان

6. ممنوعیت به همراه داشتن کتاب، جزوه، تلفن همراه و ...

7. مخدوش نکردن پاسخنامه و دقت در تعداد سوالات

8. استفاده از مداد مشکی نرم در پاسخنامه های تستی

9. برخورد با افراد خاطی، طبق آیین نامه انضباطی در صورت تخلف دانشجو

10. رعایت نکاتی که مسئولان اجرایی متذکر می شوند

11. تکمیل کد سری سوال و پاسخگویی به سوالات  با توجه به توضیحات مندرج صفحه اول سوال

12. امضای برگ حضور و غیاب با خودکار ، عدم امضاء لیست،  غیبت ثبت می شود .

13. دانشجویانی که بیش از یک آزمون دارند، نباید جلسه را ترک کنند و نیم ساعت قبل از شروع آزمون   به مسئول جلسه اطلاع دهید.

14. تحویل سوالات امتحانی به مراقبین محترم بعد از پایان هر آزمون

15. ثبت اعتراضات و یا مشکل خاص در امتحان پس از سه روز در سیستم گلستان reg.pnu.ac.ir

16. در صورت همزماني دو آزمون رايانه اي، آزمون اول به صورت رايانه اي و آزمون دوم به صورت كتبي برگزار خواهد شد.

17. در صورت بوجودآمدن مشكلي در برگزاري آزمون رايانه اي، آزمون به صورت كتبي برگزار شده و ملاك نمره آزمون كتبي خواهد بود.

18.   در صورت امضای لیست حضور و غیاب، بیست دقیقه بعد از شروع آزمون دانشجویان می توانند با هماهنگی مراقبین جلسه را ترک نمایند

     

الف. مواردی که می بایست تا حدامکان به سوالات پاسخ داده و پس از اتمام زمان آزمون، فرم اعتراض به سوالات را از طریق سایت گلستان تکمیل نمائید:

1.وجود اشتباه در تعداد گزینه های سوالات

2. وجود اشتباه در ترتیب گزینه های سوالات

3. وجود اشتباه یا نقص در متن یا مفهوم سوالات

4. وجود خطای تایپی در سوالات

5. تکرار شدن گزینه ها (البته ممکن است سوال درست باشد اما گزینه های مشابه داشته باشد)

6. عدم وجود پاسخ صحیح در گزینه ها

7. ناخوانا بودن شکل یا نمودار موجود در متن سوالات

8. عدم وجود شکل ، نمودار ، جدول و یا سایر موارد مورد نیاز در متن سوالات

ب) مواردی که تا حدامکان به سوالات پاسخ داده  و به مراقبین اشکال مورد نظر را اعلام نماید و در صورتی که در جلسه آزمون مشکل رفع نگردید اعتراض خود را به سوالات از طریق گلستان اعلام نمائید

1) وجود سوال یا گزینه های تکراری

2) مورد نیاز بودن کتاب قانون ، جزوه، فرهنگ لغت و یا سایر موارد مورد نیاز در متن سوال در صورت عدم درج در سربرگ سوالات یا نقص در جداول، اشکال ، نمودارها و یافرمول های مورد نیاز انتهای کتاب

4) عدم انطباق تعداد سوالات اعلام شده در سربرگ سوالات با تعداد سوالات موجود

5) تشابه سوالات با سوالات ترم های گذشته

6) خارج از منبع بودن سوال

7) عدم درج مدت زمان پاسخگویی به سوال