صفحه اصلی ::
برگزاری کارگاه کنترل خشم در مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

با عنایت به اهميت و ضرورت آشنایی دانشجویان با مهارت های زندگی، کارگاه کنترل خشم که یکی از این مهارت ها است از سوی مرکز مشاوره دانشگاه برگزار گردید.

اسدی مسؤل مرکز مشاوره دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این کارگاه آموزشی که در مورخ 20/9/96  برگزار شد؛ مواردی از قبیل ماهیت خشم، پیامدهای خشم و خشونت، تشخیص نشانه های اولیه خشم، علائم جسمانى، شناختى و رفتارى خشم، علل عصبانیت، شناخت موقعیت ها و عوامل برانگیزاننده خشم، آرام سازی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. در پایان کارگاه نیزتکنیک هایی مفید و کارآمد برای کنترل خشم ارائه گردید.