صفحه اصلی ::
برگزاری کارگاه مدیریت استرس در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

استرس ازجمله مسائلی است که وجودش می‌تواند در لحظه لحظه زندگی انسان مؤثر باشد. استرس از عوامل فیزیکی، کاری و مشکلات فردی نشأت می‌گیرد و مربوط به عکس‌العمل‌هایی می‌شود که تعادل درونی انسان را برهم می‌زند. به همین دلیل، داشتن علم و آگاهی نسبت به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. باید استرس را مدیریت کرد؛ چرا که وقتی فردی دچار استرس می‌شود، سلامت جسمی و روانی او با خطر مواجه می شود و با بسیاری از بیماری‌های مختلف دست به گریبان می‌شود.

اسدی مسؤل مرکز مشاوره با بیان مطلب فوق افزود: در همین راستا کارگاه یک روزه ای در مورخ 11/9/96  تحت عنوان «مدیریت استرس» ویژه دانشجویان و با هدف آشنایی آنها با تعریف استرس، انواع استرس، آثار مثبت و منفی استرس و...از سوی مرکز مشاوره دانشگاه برگز ار گردید. در پایان این کارگاه، دانشجویان ضمن بیان مشکلات و سؤالات خود با راهکارهایی جهت کنترل سطح استرس فردی « به خصوص استرس مزمن» در جهت بهبود عملکرد روزانه آشنا شدند.