صفحه اصلی ::
افزایش نمره آزمون میان نیمسال

به اطلاع می رساند از نیمسال جاری معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس به شرح ذیل می باشد.

فعالیت های آموزشی- پژوهشی دانشجو در کلاس و نتایج امتحانات میان نیمسال

8  از 20

آزمون پایان نیمسال

12 از 20

لازم به ذکر است چنانچه دانشجو در امتحانات میان نیمسال شرکت ننماید یا سهم نمره وی از بخش آزمون پایان نیمسال، تاثیر بیشتری در نمره کل داشته باشد، نمره آزمون پایان نیمسال در ضریب ده ‌ششم ضرب خواهد شد.