صفحه اصلی ::
اطلاعیه در خصوص تغییر تاریخ امتحان دو درس رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد

در خصوص تاریخ امتحانات دو درس مربوط به رشته های "روانشناسی " با کد 121729 و "روانشناسی عمومی "با کد 121720در نیمسال اول97-96 مقطع کارشناسی ارشد به استحضار می رساند ،تاریخ امتحانات به شرح ذیل تغییر یافته است .

  1. درس" بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی " با کد 1217432

تاریخ امتحان 18/10/96                                          ساعت 16-14

  1. درس "مباحث جدید در آسیب شناسی روانی"  با کد 1217433

تاریخ امتحان 9/10/96                                        ساعت 13-11