صفحه اصلی ::
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید)

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
در مرکز مشاوره مرکز کرمان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در راستای اجرای مفاد آیین نامه ستاد مرکزی استقبال از دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی جاری، مینی بر برگزاری کارگاه‌ مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان عزیزورودی جدید و نیز با عنایت به ضرورت و اهمیّت آشنایی دانشجویان با مهارت های زندگی؛ مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، اولین کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید ) را در تاریخ 8/8/1396   برگزار نمود.

در این کارگاه آموزشی، ضمن معرفی مهارت های زندگی از قبیل مهارت های خودآگاهی، کنترل خشم، مقابله با استرس ، حل مسأله وتصمیم گیری، ارتباط مؤثر، تفکر خلاق ، تفکر نقادانه و... به دانشجویان؛ مهارت خودآگاهی به طور ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهارت خودآگاهی که يكي از مهم‌ترين مهارت‌هاي زندگي است، عبارت است از توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، تر س ها و .... در پایان این کارگاه نیز دانشجویان با طرح سؤالات و مشکلات خود با راهکارهابی مناسب جهت رفع آنها آشنا شدند. 
لازم به ذکر است که کارگاه های آموزشی متعددی با محورهای مختلف در راستای بهبود کیفی عملکرد دانشجویان و به منظور پیشگیری از آسیب های دوران دانشجویی؛ در طول این نیمسال تحصیلی در مرکز مشاوره  برگزار می گردد که از کلیه دانشجویان عزیز دعوت می شود در این کارگاه ها شرکت نمایند. دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت مرکز کرمان( قسمت مرکز مشاوره وامور بانوان)و یا عضویت در کانال تلگرام مرکز مشاوره(t.me/mosaverpnuk)  از زمان برگزاری این دوره ها و نیز سایر برنامه ها و خدمات مرکز مشاوره اطلاع یابند.