شماره گروه آموزشی رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس
24 علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-194 مرجع شناسی تخصصی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 16-18 هرهفته 97/7/10
  علم اطلاعات و دانش شناسی 171215 173-12-17 مرجع شناسی تخصصی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 16-18 هر هفته 97/7/10
  علم اطلاعات و دانش شناسی 171215 165-12-17 ساختمان و تجهیزات کتابخانه   69 آناهیتا مقیمی زاده 387997 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 14-16 متناوب 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-190 ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   69 آناهیتا مقیمی زاده 387997 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 14-16 هر هفته 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 1224205 کار آموزی 1   24 راشین شمس الدینی 518208 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 16-18 هر هفته 97/7/11
  علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-197 مبانی شبکه وسخت افزار   69 حسن فدایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 11/30-13/3 هر هفته 97/7/25
  علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-196 متون اختصاصی انگلیسی 2   69 دکتر قابلی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 9/5-11/5 هر هفته 97/7/15
  علم اطلاعات و دانش شناسی   17-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 2   69 دکتر قابلی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 9/5-11/5 هر هفته 97/7/15
  علم اطلاعات و دانش شناسی   17-12-166 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه د1 شنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/7/7
  علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-191 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 شنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/7/7
  علم اطلاعات و دانش شناسی   181-12-17 سازماندهی مواد 3 (رده بندی کنگره) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 شنبه 9/5-11/5 هر هفته 97/7/7
  علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 1224202 سازماندهی مواد 3 (رده بندی کنگره) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 شنبه 9/5-11/5 هر هفته 97/7/7
  علم اطلاعات و دانش شناسی   199-12-17 طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (ع)   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 یکشنبه 9/5-11/5 هر هفته 97/7/15
  علم اطلاعات و دانش شناسی   175-12-17 کارآموزی 2   24 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 شنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/7/7
  علم اطلاعات و دانش شناسی   167-12-17 آشنایی با مطبوعات و رسانه ها   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/7/11
  علم اطلاعات و دانش شناسی   201-12-17 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 15/30-17/30 هر هفته 97/7/11
                     
  علم اطلاعات و دانش شناسی   189-12-17 مدیریت نشریات ادواری (ع)   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/7/11
  علم اطلاعات و دانش شناسی   176-12-17 آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای (ع)   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 11/30-13/30 متناوب 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224207 آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   69 سمیه برهانی 413535 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 شنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/7/14
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224212 اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224209 زبان برنامه نویسی 1   69 حسن فدایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 7/30-9/30 هر هفته 97/7/24
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224213 زبان برنامه نویسی 2   69 حسن فدایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 شنبه 7/30-9/30 هر هفته 97/7/28
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224219 فناوری های وب   69 استیلایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 9/30-11/30 هر هفته 97/7/22
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224208 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 15/30-17/30 هر هفته 97/7/11
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224222 نمایه های تخصصی الکترونیکی   69 یلدا رضوی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/7/15
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224218 خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسان   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 9/30-11/30 هر هفته 97/7/11
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224223 طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 یکشنبه 9/30-11/30 هر هفته 97/7/15
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224232 مدیریت نشریات ادواری   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/7/11
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224233 روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/7/15
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224236 آموزش سواد اطلاعاتی   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 15/30-17/30 هر هفته 97/7/15
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224235 بازیابی خدمات اطلاعاتی   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 پنجشنبه 9/30-11/30 هر هفته 97/7/19
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224163 مبانی نرم افزار و سیستم عامل   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 پنجشنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224215 آیین نگارش و ویراستاری علمی   69 ساره پیرمرادی 501623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 15/30-17/3 هر هفته 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224158 مدیریت مجموعه سازی   69 ساره پیرمرادی 51623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 13/30-15/30 متناوب 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224217 مقدمات پردازش زبان طبیعی   69 ساره پیرمرادی 51623 پردیس2-ساختمان  کلاس ها 225 دوشنبه 11/30-13/30 متناوب 97/7/16
  علم اطلاعات و دانش شناسی   1224160 واژ ه پردازی فارسی و لاتین     زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها کارگاه 1 یکشنبه 15/30-17/3 هر هفته 97/7/22