برنامه کلاسی رشته کتابداری
شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت روز ساعت محل تشکیل  تعداد جلسات تاریخ شروع نظام هفتگی رشته تحصیلی
    4 1     45           یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
173-12-17 مرجع شناسی تخصصی 3 1 عادی مداحی 45 سه شنبه 13.5-15.5 225 2ج ن+ج ع 96/11/25 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-193 مرجع شناسی تخصصی 3 1 عادی مداحی 45 سه شنبه 13.5-15.5 225 2ج ن+ج ع 96/11/25 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
162-12-17 آیین نگارش علمی 3 1 عادی آناهیتا مقیمی زاده 45 دوشنبه 13/50-15/30 225 2ج ن+8ج ع 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
165-12-17 ساختمان و تجهیزات کتابخانه 3 1 عادی آناهیتا مقیمی زاده 45   9/5-11/5 225   6 جلسه ع+جلسه پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-190 ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 3 1   آناهیتا مقیمی زاده 45   9/5-11/5     هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
152-12-17 فراهم آوری و توسعه مجموعه (ع) 1 1 عادی آناهیتا مقیمی زاده 45   11.5-13.5   2ج ع +ج ع   دوهفته پشت سر هم علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-156 آشنایی با مدیریت دانش 2 1 عادی پیرمرادی 45 سه شنبه 15/30-17/30 225 4جلسه نظری 96/12/1 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
163-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 1 3 1 عادی دکتر قابلی 45 یکشنبه 9/5-11/5 225 8ج ن 96/11/29 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-195 متون اختصاصی انگلیسی 1 3 1 عادی دکتر قابلی 45 یکشنبه 9/5-11/5 225 8ج ن 96/11/29 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
168-12-17 کار آموزی 1 3 1 عادی راشین شمس الدینی 12 یکشنبه 15.5-17.5 225 32ج ع 96/11/29 3جلسه پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
182-12-17 اصول کار مرجع 5 1 عادی راشین شمس الدینی 45   15/50-17/50   4جلسه پشت سر هم   4جلسه پشت سر هم علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-155 مبانی آرشیو 6 1 عادی زهرا امیری 45 شنبه 7/5-9/5 225 96/12/5 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-186 مقدمات آرشیو 6 1 عادی راشین شمس الدینی 45   13.5-15.5     یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
179-12-17 مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد(ع) 5 1 عادی راشین شمس الدینی 45 چهارشنبه 15.5-17.5 225 2ج ن+ج ع 96/11/25 دوهفته پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
12-17-113 روانشناسی اجتماعی 1 1 عادی   45   13.5-15.5   4جلسه نظری   یک هفته در میان  
17-12-214 اشنایی با تاریخ ادبیات ایران 8 1 عادی زهرا امیری 45   15.5-17.5 225 96/11/28 یک هفته در میان کارشناسی کتابداری 
17-12-215  اخلاق حرفه ای  8 1 عادی زهرا امیری 45   13/50-15/30 225   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
155-12-17 تاریخ تمدن 2 1 عادی زهرا امیری 45   9/5-11/5     یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-191 آشنایی با علم سنجی 7 1 عادی زهرا امیری 45 دوشنبه 15.5-17.5 225 96/11/30 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-154 مبانی اخلاق حرفه ای  8 1 عادی زهرا امیری 45   13/30-15/30 225   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
169-12-17 آشنایی با اطلاعات و ارتباطات 4 1 عادی ساره پیرمرادی 45   15.5-17.5 225   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
174-12-17 آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ع) 4 1 عادی ساره پیرمرادی 45   15/30-17/30 225 3ج ن+ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-198 پایگاه داده     عادی ساره پیرمرادی     9/30-11/30 کارگاه2 3ج ن+8ج ع   هرهفته  
1224210 کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی 7 1 عادی ساره پیرمرادی 45   15.5-17.5 225   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
192-12-17 کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی 7 1 عادی ساره پیرمرادی 45   15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-197 مبانی شبکه وسخت افزار 7   عادی ساره پیرمرادی   یکشنبه 11/30-13/30 کارگاه1 هرهفته 96/11/29 هرهفته  
12-24-163 مبانی نرم افزار و سیستم عامل 2   عادی ساره پیرمرادی 45 یکشنبه 15.5-17.5 کارگاه 1 3ج ن+8ج ع 96/11/29 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-158 مدیریت مجموعه سازی 1 1 عادی ساره پیرمرادی 45 یکشنبه 13/3--15/30 225 6ج ن 96/11/29 یک هفته در میان  
17-12-205 مرجع شناسی علوم اسلامی (ع) 2 1 عادی ساره پیرمرادی 45   15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-195 متون اختصاصی انگلیسی 3 2 1 عادی   45   9/5-11/5 225 8ج ن   هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
184-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 3 6 1 عادی   45   7.5-9.5 225 8ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-22-073 مبانی جامعه شناسی 2 1 عادی مریم متقی  45   9.5-11.5     هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-192 جامعه شناسی اوقات فراغت 3   عادی مژده مداحی 45   15.5-17.5 225   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-17-164 مقدمه ای بر روابط عمومی 3 1 عادی مژده مداحی 45   15.5-17.5   6ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
200-12-17 تحقیق مقدماتی درکتابداری و اطلاع رسانی (ع) 8 1 عادی مومن آبادی 45 پنجشنبه 11/30-13/30 225 3ج ن+8ج ع 96/11/28 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-189 تحقیق مقدماتی درکتابداری و اطلاع رسانی (ع)     عادی مومن آبادی   پنجشنبه 11/30-13/30 225 3ج ن+8ج ع 96/11/28 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-189 روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی 3 1 عادی مومن آبادی 45 پنجشنبه 225             11/30-13/30                             225 6 ج 96/11/28 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-196 متون اختصاصی انگلیسی 2 3 1 عادی   45   9/5-11/5 225 8ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
170-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 2 4 1 عادی   45   9/5-11/5 225 8ج ن   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-225-41 اداره کتابخانه 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
12-24-044 آشنایی با بانک های اطلاعاتی علوم انسانی و اجتماعی 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
11-17-019 آمار و احتمال مقدماتی 7 1 عادی   45           هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-200-09 تاریخ عمومی فلسفه 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
12-225-042 خدمات عمومی 8 1 عادی                 کارشناسی کتابداری 
12-24-193 ریاضیات کاربردی 3 1 الکترونیکی   45           یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-188 ساختمان داده 3 1 الکترونیکی                 علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-036 سازماندهی مواد 4 رده بندی (ع)  7 1 عادی   45 دوسی کتابدا4 رده بندی     4ج ن+8ج ع   هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-24-040 کار آموزی 4 8 1 عادی   25           هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-24-038                                                                                                                                                                                                              7 1 عادی               هر هفته کارشناسی کتابداری 
                           
17-12-151 مبانی علوم رایانه     عادی پیرمرادی     11/30-13/30   4ت+6 ع   هر هفته  
12-24-198 پایگاه داده 4 1 عادی پیرمرادی 45   11/30-13/30 کارگاه 2 6 ج   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
177-12-17 آشنایی با تاریخ ادبیات جهان 5 1 عادی خانم رمشی 45   15.5-17.5 225   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-203 اصول خدمات مرجع 4 1 عادی زهرا امیری 45 شنبه 9/5-11/5 225  10ج ن  96/12/5   علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-225 کتابخانه های اموزشگاهی و توسعه یادگیری 4 1 عادی راشین شمس الدینی 45   15.5-17.5 225   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
208-12-17 مرجع شناسی عمومی (عملی) 1 1 عادی راشین شمس الدینی 45 دو شنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+ج ع 96/11/30 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-161 مرجع شناسی عمومی (عملی) 1 1 عادی راشین شمس الدینی 45 دو شنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+ج ع 96/11/30 هرهفته علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-214 آشنایی با تاریخ ادبیات جهان     عادی رمشی 45   15/30-17/30 225   یک هفته در میان  
12-24-201 مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نو سواد 4 1 عادی راشین شمس الدینی 45 چهارشنبه 15.5-17.5 225 96/11/25 ک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
161-12-17 سازماندهی مواد 1 (فهرست نویسی...) ع 2 1 عادی زهرا امیری 45 شنبه 13/30-15/30 کارگاه1 2ج ن+ج ع 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-162 سازماندهی مواد 1 (فهرست نویسی...) ع 2 1 عادی زهرا امیری 45 شنبه 13/30-15/30 کارگاه1 2ج ن+ج ع 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-166 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع 3 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 15.5-17.5 کارگاه1 2ج ن+ج ع 96/11/25 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-191 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع 3 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 15.5-17.5 کارگاه1 2ج ن+ج ع 96/11/25 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-191 سازماندهی مواد 2 (رده بندی کنگره)  5   عادی زهرا امیری   چهارشنبه 11/30-13/30 کارگاه1 2ج ن+ 16ج ع 96/11/25 هر هفته  
181-12-17 سازماندهی مواد 3 (رده بندی کنگره) ع 5 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 11/30-13/30 کارگاه1 2ج ن+ 16ج ع 96/11/25 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
199-12-17 طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (ع) 7 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 11.5-13.5 225 3ج ن+8ج ع 96/11/25 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-202 سازماندهی مواد3 4 1 عادی زهرا امیری 45 چهارشنبه 13/30-15/30 225 2ج ن+ 16ج ع 96/11/25 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-200 مرجع شناسی علوم اسلامی 4 1 عادی ساره پیر مرادی 45 شنبه 15/30-17/30 225 3ج ن+8ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-197 مبانی شبکه وسخت افزار 4 1 عادی ساره پیرمرادی 45 یکشنبه 11/30-13/30 کارگاه1 3ج ن+8ج ع 96/11/29 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-221 متون اختصاصی انگلیسی 3 4 1 عادی   45   9.5-11.50 225 8ج ن   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
206-12-17 آشنایی با مدیریت دانش 7 1 عادی پیرمرادی 45 یکشنبه 15.5-17.5 225 96/12/1 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
190-12-17 آمار برای کتابداران (ع) 6 1 عادی مریم حسام عارفی 45   11.5-13.5 225 3ج ن+ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
175-12-17 کارآموزی 2 4 1 عادی مژده مداحی 25 یکشنبه 15.5-17.5 225 32ج ع   3جلسه پیاپی علم اطلاعات و دانش شناسی
194-12-17 مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی (ع) 7 1 عادی مژده مداحی 45 شنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
167-12-17 آشنایی با مطبوعات و رسانه ها 4 1 عادی مژده مداحی 45 سه شنبه 15.5-17.5 225 96/12/1 یک هفته در میان  
201-12-17 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی 8 1 عادی مژده مداحی 45 چهارشنبه 15/30-17/30 225  10ج ن  96/12/2 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-225 کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری 2 1 عادی   45   15.5-17.5 225   یک هفته در میان  
214-12-17 نمایه سازی کتاب (ع) 4 1 عادی مژده مداحی 45 سه شنبه 15.5-17.5 225 96/12/1 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
178-12-17 کتابخانه و توسعه پایدار 5 1 عادی   45 سه شنبه 15.5-17.5     یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
188-12-17 کار آموزی 3 6 1 عادی امیری 12 پنج شنبه 11.5-13.5 225 32ج ع 96/11/26 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
189-12-17 مدیریت نشریات ادواری (ع) 6 1 عادی   45   17.5-19.5   3ج ن+8ج ع   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
197-12-17 تاریخ علوم 7 1 عادی   45   11/5-13/30 225   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
202-12-17 نمایه سازی کتاب (ع) 7 1 عادی مداحی 45 سه شنبه 15.5-17.5 225 3ج ن+8ج ع 96/12/1 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
198-12-17 زبان شناسی کاربردی 8 1 عادی   45   9/5-11/5     یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-037 کار آموزی 3 7 1 عادی امیری 12 پنج شنبه 11.5-13.5 225 32ج ع 96/11/26 هر هفته کارشناسی کتابداری 
12-24-199 تاریخ علم 4 1 عادی   45   11/5-13/30 225   هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
154-12-17 مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان (ع) 2 1 عادی یلدا رضوی 45 شنبه 13/30-15/3 225 2ج ن+8ج ع 96/11/28 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-157 مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان (ع) 2 1 عادی یلدا رضوی 45 شنبه 13/30-15/3 225 2ج ن+8ج ع 96/11/28 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-160 واژه پردازی (فارسی و لاتِین) (ع) 1 1 عادی یلدا رضوی 45 شنبه 13/30-15/3 کارگاه 1 3ج ن+ج ع 96/11/28 هر هفته  
153-12-17 واژه پردازی (فارسی و لاتِین) (ع) 2 1 عادی یلدا رضوی 45 شنبه 13/30-15/3 کارگاه 1 3ج ن+ج ع 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
172-12-17 آشنایی با ويراستاری و نشر (ع) 4 1 عادی یلدا رضوی 45   15.5-17.50 225 3ج ن+8ج ع   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-153 صنعت چاپ و نشر 4 1 عادی یلدا رضوی 45   9.5-11.5 225 6ج ن   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
176-12-17 آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای (ع) 5 1 عادی یلدا رضوی 45 دوشنبه 9.5-11.50 225 3ج ن+ج ع 96/11/30 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
187-12-17 سازماندهی رایانه ای منابع (ع) 6 1 عادی یلدا رضوی 45 دوشنبه 15/30-17/30 225 3ج ن+8ج ع 96/11/30 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-183 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی (ع) 6 1 عادی یلدا رضوی 45 شنبه 15/30-17/30 225 2ج ن+8ج ع 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
196-12-17 کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی 8 1 عادی   45         یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
17-12-216 خدمات برون کتابخانه ای 8 1 الکترونیکی                 علم اطلاعات و دانش شناسی
149-12-17 مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی 1 1 عادی   45   15/30-17/30 225 6جلسه نظری   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-152 مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی 1 1 عادی   45   15/30-17/30 225 6جلسه نظری   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
185-12-17 آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب 6 1 عادی   45   15.5-17.5 225   یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
12-24-043 شیوه های مطالعه 8 1 عادی   45             کارشناسی کتابداری 
12-24-193 ریاضیات کاربردی 4   عادی مریم حسام عارفی 45             علم اطلاعات و دانش شناسی(ورودی 94)
12-24-229 خدمات اطلاعات اجتماعی 7 1 الکترونیکی   45              
1224207 آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی مریم حسام عارفی 45 13/30-15/30 225 12ج ن هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224215 آیین نگارش و ویراستاری علمی آناهیتا مقیمی زاده 45 دوشنبه 13/30-15/30 225 6ج ن و 8 ج عملی 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224212 اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای زهرا امیری 45 شنبه 15/30-17/30 225 6ج ن و 8 ج عملی 96/11/28 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224211 اطلاعات و دانش برای توسعه زهرا امیری چهارشنبه 15/30-17/30 225 6ج ن  96/12/6 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
1224209 زبان برنامه نویسی 1 مینو سلطانشاهی یکشنبه 9/30-11/30 225 6ج ن و 8 ج عملی 96/11/29 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224219 فناوری های وب مینو سلطانشاهی یکشنبه 7/5-9/5 225 6ج ن 6 ج ع 96/11/29 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
زبان برنامه نویسی 2 مینو سلطانشاهی 11/30-13/30 6ج ن 6 ج ع 96/11/29 هر هفته علم اطلاعات و دانش شناسی
1224208 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مداحی سه شنبه 15/30-17/30 225 6 جلسه ن 96/11/24 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
1224217 مقدمات پردازش زبان طبیعی زهرا امیری سه شنبه 13/30-15/30 225 6 جلسه ن 96/11/24 یک هفته در میان علم اطلاعات و دانش شناسی
1224216 سیستم های اطلاعاتی مدیریت مقدماتی یلدا رضوی دوشنبه 13/30-15/30 96/11/30
1224222 نمایه های تخصصی الکترونیکی یلدا رضوی دوشنبه 11/30-13/30 96/11/30 هر هفته
1224218 خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسان مومن ابادی پنجشنبه 9/30-11/30 96/11/25 یک هفته در میان
1224223 طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی امیری چهارشنبه 13/30-15/30 225 96/11/25 یک هفته در میان
122423101 سیستم های چند رسانه ای امیری یکشنبه 11/30-13/30 225 96/11/29 هر هفته
122422401 کارگاه رایانه امیری یکشنبه 9/30-11/30 کارگاه 96/11/29