رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس
علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-194 مرجع شناسی تخصصی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 16-18 هرهفته 97/11/30
علم اطلاعات و دانش شناسی 171215 173-12-17 مرجع شناسی تخصصی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 سه شنبه 16-18 هر هفته 97/11/30
علم اطلاعات و دانش شناسی 171215 1224201 مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد   69 آناهیتا مقیمی زاده 387997 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 14-ديسمبر متناوب 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 1224157 مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان   69 آناهیتا مقیمی زاده 387997 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 14-16 هر هفته 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 1224205 کار آموزی 1   24 راشین شمس الدینی 518208 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 16-18 هر هفته 97/12/01
علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-197 مبانی شبکه وسخت افزار   69 حسن فدایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225     هر هفته  
علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-196 متون اختصاصی انگلیسی 2   69 دکتر قابلی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225     هر هفته  
علم اطلاعات و دانش شناسی   17-12-17 متون اختصاصی انگلیسی 2   69 دکتر قابلی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225     هر هفته  
علم اطلاعات و دانش شناسی   17-12-166 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه د1 شنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/11/27
علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 12-24-191 سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 شنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/11/27
علم اطلاعات و دانش شناسی   181-12-17 سازماندهی مواد 3 (رده بندی کنگره) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 شنبه 9/5-11/5 هر هفته 97/11/27
علم اطلاعات و دانش شناسی 122420 1224202 سازماندهی مواد 3 (رده بندی کنگره) ع   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 شنبه 9/5-11/5 هر هفته 97/11/27
علم اطلاعات و دانش شناسی   199-12-17 طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (ع)   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه 1 یکشنبه 13/30-15/3 هر هفته 97/11/28
علم اطلاعات و دانش شناسی   ۱۷۱۲۱۸۸ کارآموزی 3   24 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 شنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/11/27
علم اطلاعات و دانش شناسی   ۱۷۱۲۲۰۰ تحقیق مقدماتی در کتابداری   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/12/01
علم اطلاعات و دانش شناسی   201-12-17 مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 15/30-17/30 هر هفته 97/12/01
                   
علم اطلاعات و دانش شناسی   189-12-17 مدیریت نشریات ادواری (ع)   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/12/01
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224224 کارگاه رایانه   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 دوشنبه 11/30-13/30 متناوب 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224207 آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   69 سمیه برهانی 413535 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/11/28
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224231 سیستم های چند رسانه ای   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224209 زبان برنامه نویسی 1   69 حسن فدایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 سه شنبه 7/30-9/30 هر هفته 97/11/30
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224213 زبان برنامه نویسی 2   69 حسن فدایی   پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 شنبه 7/30-9/30 هر هفته 97/11/27
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224219 فناوری های وب   69     پردیس2-ساختمان کلاس ها 225        
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224200 مرجع شناسی علوم اسلامی   69 مژده مداحی 518170 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 15/30-17/30 هر هفته 97/12/01
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224222 نمایه های تخصصی الکترونیکی   69 یلدا رضوی   پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224218 خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسان   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 9/30-11/30 هر هفته 97/12/01
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224223 طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه1 دوشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224232 مدیریت نشریات ادواری   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 چهارشنبه 13/30-15/30 هر هفته 97/12/01
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224233 روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 15/30-17/30 هر هفته 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224236 آموزش سواد اطلاعاتی   69 یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 یکشنبه 15/30-17/30 هر هفته 97/11/28
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224234 آشنایی با علم سنجی   69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 پنجشنبه 9/30-11/30 هر هفته 97/12/02
علم اطلاعات و دانش شناسی   1712187 سازماندهی رایانه ای منابع    69 زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 پنجشنبه 11/30-13/30 هر هفته 97/12/02
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224217 مقدمات پردازش زبان طبیعی   69 ساره پیرمرادی 501623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 15/30-17/3 هر هفته 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224158 مدیریت مجموعه سازی   69 ساره پیرمرادی 51623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 225 دوشنبه 13/30-15/30 متناوب 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224230 طراحی کتابخانه دیجیتالی   69 ساره پیرمرادی 51623 پردیس2-ساختمان  کلاس ها کارگاه 1 دوشنبه 11/30-13/30 متناوب 97/11/29
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224162 سازماندهی مواد 1 (رده بندی دیویی) ع     زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها کارگاه 1 یکشنبه 15/30-17/3 هر هفته 97/11/28
علم اطلاعات و دانش شناسی   1224159 مبانی ارتباط شناسی     زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها 225 دوشنبه 15/30-17/3 هر هفته 97/11/29
            زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها          
            یلدا رضوی 425646 پردیس2-ساختمان  کلاس ها          
            زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها          
            زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها          
            زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها          
            ساره پیرمرادی 51623 پردیس2-ساختمان  کلاس ها          
            زهرا امیری 436362 پردیس2-ساختمان  کلاس ها