کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(فقط برادران) 2 عادی دکتر رضا رستمی‌زاده 69 پنج‌شنبه 7.30-9.30 214 هفته در میان 4 96/07/20
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 1 عادی دکترمعصومه سالاری 69 چهارشنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/19
12-33-026 اندیشه اسلامی2 (فقط برادران) 2 عادی دکتر رضا رستمی‌زاده 45 پنج‌شنبه 7.30-9.30 214 هفته در میان 4 96/07/27
12-33-026 اندیشه اسلامی2 (فقط خواهران) 1 عادی دکترمعصومه سالاری 69 چهارشنبه 11.30-13.30 214 هفته در میان 4 96/07/19
12-20-424 انقلاب اسلامی  (خواهران و برادران) 1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 7.30-9.30 214 هر هفته 4 96/07/16
12-20-424 انقلاب اسلامی ( خواهران و برادران) 2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 7.30-9.30 214 هر هفته 4 96/07/16
12-12-400 آشنایی با دفاع مقدس 1 عادی دکتر محمدجواد افشاری پور 69 دوشنبه 13.3.-15.3. 235 هر هفته 4 96/07/17
                       
12-33-027 آیین زندگی (فقط برادران) 2 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 9.30-11.30 235 هفته در میان 4 96/07/17
12-33-027 آیین زندگی (فقط خواهران) 1 عادی دکترمعصومه سالاری 69 شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/15
12-33-028 تفسیر موضوعی قرآن (خواهران و برادران) 1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 11.30-13.30 214 هفته در میان 4 96/07/17
                       
12-33-044 دانش خانواده و جمعیت (فقط خواهران) 1 عادی دکترمعصومه سالاری 69 پنج‌شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 6 96/07/20
12-33-044 دانش خانواده و جمعیت (فقط خواهران) 2 عادی دکترمعصومه سالاری 69 پنج‌شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 6 96/07/20
12-33-044 دانش خانواده و جمعیت(فقط برادران) 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 7.30-9.30 214 هفته در میان 6 96/07/17
12-29-127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (فقط خواهران) 2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16
12-29-127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(فقط برادران) 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16