صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: اداره امتحانات


مقررات آزمون نیمسال دوم 96-95
دانشجویان گرامی ضمن آرزوی موفقیت، لطفاً به موارد ذیل توجه گردد تمامی آزمون ها  تستی، تشریحی و الکترونیکی در ساختم......
13960306 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص منبع درس «نثر 1 تاریخ بیهقی»
در خصوص منبع درس «نثر 1 تاریخ بیهقی»  (1213005) رشته زبان ادبیات فارسی، مقطع کارشناسی (ورودیهای قبل از 92) ......
13950929 اخبار و اطلاعیه ها
تغییر منبع درسی معادلات دیفرانسیل (کارشناسی و ارشد)
کتاب معادلات دیفرانسیل  با تالیف دکتر حسنی ، دکتر عبادیان و دکتررحمانی برای کلیه رشته ها در دو مقطع کارشناسی و کارشنا......
13950711 اخبار و اطلاعیه ها