صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: اداره امتحانات


اطلاعیه در خصوص تغییر تاریخ امتحان دو درس رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد
در خصوص تاریخ امتحانات دو درس مربوط به رشته های "روانشناسی " با کد 121729 و "روانشناسی عمومی "با کد 121720در نیمسال اول97-......
13960813 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص درس کلام 3 با کد (1220123)
به اطلاع می رساند، در خصوص درس کلام 3 با کد (1220123) در رشته های الهیات -گرایش فلسفه کلام (122062) و رشته فلسفه وکلام اسلام......
13960813 اخبار و اطلاعیه ها
انتقال امتحانات ازمورخ 07/10/96 به مورخ 25/10/96
به استحضار می رساند با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ 08/10/96، کلیه امتحانات روز پن......
13960813 اخبار و اطلاعیه ها