صفحه اصلی :: درباره دانشگاه :: نقشه و آدرس دانشگاه

نقشه و آدرس دانشگاه

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

     
 

(A)

پردیس شماره 1 دانشگاه:

آدرس: کرمان بلوار امام خمینی (ره)، میدان پژوهش،  دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

 ادارات مستقر :

- معاونت آموزشی – پژوهشی مرکز

- اداره خدمات آموزشی رشته های علوم پایه و کشاورزی و تربیت بدنی

- گروههای علمی علوم پایه، مهندسی کشاورزی و تربیت بدنی

- امور رایانه مرکز ساختمان

- امور پشتیبانی ساختمان

نقشه پردیس شماره 1:
  

(B)

پردیس شماره 2 دانشگاه :

آدرس :کرمان، بلوار یادگار امام (انتهای بلوار جهاد )، جنب شهرک افضلی پور- دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

 
ادارات مستقر:

- ریاست مرکز

- معاون اجرایی مرکز

- قائم مقام معاونت آموزشی مرکز

- اداره فارغ التحصیلان مرکز

- اداره خدمات آموزشی رشته های فنی و مهندسی و علوم انسانی

- گروههای فنی و مهندسی و علوم انسانی

- اداره امتحانات مرکز

- اداره امور مالی مرکز

- اداره امور فرهنگی

- اداره امور دانشجویی

- کتابخانه

- امور رایانه مرکز

- امور پشتیبانی

نقشه پردیس شماره 2: