صفحه اصلی :: درباره دانشگاه :: افتخارات دانشگاه

برگزاری دهمین همایش ملی شیمی پیام نور با حضور بیش از 1000 تن از محققین و پژوهشگران این رشته

19 الی 21 مهرماه 1391

میزبانی ششمین کنفرانس ملی زمین شناسی در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

18 الی 20 آبان 1391

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر معین الدینی عضو گروه ادبیات فارسی مرکز از استادیاری به دانشیاری

1391

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر سید ضیا محمدی مبارکه عضو گروه شیمی مرکز از استادیاری به دانشیاری

آبان 1391

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی عضو گروه شیمی مرکز از استادیاری به دانشیاری

1391/12/2

انتخاب آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی به عنوان پژوهشگر برتر استان در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان کرمان

آبان ماه 1390

انتخاب آقای دکتر حمید تابلی و آقای دکتر سید ضیا محمدی مبارکه به عنوان پژوهشگر برتر در سطح مراکز آموزشی و پژوهشی استان کرمان در هفته پژوهش

آبان ماه 1391

انتخاب آقای ایمان شجاعی دانشجوی رشته مهندسی اجرایی مرکز به عنوان پژوهشگر برتر عرصه دانشجویی در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان کرمان

آبان ماه 1390

دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان استاد فرهیخته و نخبه شهرستان بم در دهمین همایش بزرگ نام آوران بم توسط آقای دکتر علی دریجانی عضو گروه کشاورزی مرکز

1392