صفحه اصلی :: معاونت اجرایی :: امور دانشجویی


قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم 96-95 از سوی سازمان عتبات دانشگاهیان مشرف گردیده اند.
با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان عتبات دانشگاهیان و صندوق رفاه ، دانشجویان متقاضی وام عتبات که واجد شرایط م......
13960615 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم در خصوص بیمه حوادث دانشجویی
" کلیه دانشجویانی که در هر نقطه از کشور دچار حادثه می شوند ، مشروط به اعلام به مرکز/ واحد محل تحصيل حداکثر ظرف مدت......
13921016 اخبار و اطلاعیه ها
بیمه حوادث دانشجویی
بیمه حوادث دانشجویی: کلیه دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.مدت قرارداد بیمه از ابتدای......
13920925 اخبار و اطلاعیه ها