صفحه اصلی :: ریاست :: مرکز مشاوره و امور بانوان :: اخبار


برگزاری کارگاه کنترل خشم در مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
با عنایت به اهميت و ضرورت آشنایی دانشجویان با مهارت های زندگی، کارگاه کنترل خشم که یکی از این مهارت ها است از سوی مرکز مشا......
13960921 اخبار
برگزاری کارگاه مدیریت استرس در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
استرس ازجمله مسائلی است که وجودش می‌تواند در لحظه لحظه زندگی انسان مؤثر باشد. استرس از عوامل فیزیکی، کاری و مشکلات فر......
13960913 اخبار
برگزاری کارگاه هنر زن بودن در مرکز مشاوره و امور بانوان دانشگاه
با عنایت به جایگاه والای زن در تکامل جامعه بشری و در راستای توانمند سازی بانوان، مرکز مشاوره دانشگاه اقدام به برگزاری کارگ......
13960905 اخبار
برگزاری کارگاه سلامت فردی و الگوی زندگی سالم در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
کارگاه یک روزه ای با عنوان« سلامت فردی و الگوی زندگی سالم» ویژه دانشجویان در مورخ 29/8/96 از سوی مرکز مشاوره د......
13960830 اخبار
برگزاری کارگاه تکنیک هایی برای رفع باورهای ناکارآمد در مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
در راستای ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب های روانی و همچنین توانمندسازی دانشجویان؛کارگاه آموزشی تحت عنوان  &laqu......
13960823 اخبار
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید) در مرکز مشاوره مرکز کرمان به گزارش روابط عمومی دانشگاه در راستا......
13960811 اخبار
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید)
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی (ویژه دانشجویان ورودی جدید) در مرکز مشاوره و امور بانوان مرکز کرمان مرکز مشاوره و امور......
13960802 اخبار