صفحه اصلی :: ریاست :: مرکز مشاوره و امور بانوان :: کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره در راستای ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از آسیب های روانی _ اجتماعی دانشجویان عزیز وبا اهداف زیر برگزار می گردند:

1-     ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان

2-     توانمند سازی دا نشجویان برای مقابلة مؤثر با آسیب های روانی _اجتماعی محیط های دانشگاهی و کمک به آنها جهت سازگاری بهتر با محیط دانشگاه

3-     کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان

4-      پیشگیری از مشکلات رفتاری اجتماعی  مانند سوء مصرف موادمخدر

5-     کاهش رفتارهای خشونت آمیزوناسازگاری های اجتماعی

6-        افزایش توانمندی هایی نظیر تکنیک های مطالعه ویادگیری در بین دانشجویان

7-     آشنایی با مهارت های زندگی (خود آگاهی، برقراری ارتباط مؤثر، حل مسأله وتصمیم گیری، تفکر نقادانه، تفکر خلاق، مقابله با استرس،کنترل خشم و ... )

8-     ترویج ارزشهای انسانی نظیر نوع دوستی، صداقت، سخت کوشی و ارزش های اجتماعی مانند مسئولیت پذیری و ...

 

 زمان ومکان برگزاری کارگاه ها و شرایط ثبت نام از طریق سایت مرکز کرمان، لینک مرکز مشاوره و امور بانوان به اطلاع دانشجویان رسانده می شود.