صفحه اصلی :: ریاست :: مرکز مشاوره و امور بانوان :: انواع خدمات مشاوره ای مرکز


ردیف

خدمات مشاوره

اسامی مشاورین و روانشناسان مرکز مشاوره

1

مشاوره خانواده

خانم دکتر خجسته، خانم برشان، آقای دره کردی، خانم دوست محمدی

2

ازدواج

خانم دکتر خجسته،  خانم برشان ، خانم مؤدب، خانم امیری

3

اضطراب، افسردگی، وسواس

خانم برشان ، آقای دره کردی، خانم مؤدب، خانم اسدی کرم

4

مشاوره تحصیلی

خانم برشان ، آقای دره کردی ، خانم اسدی، خانم رشیدی نژاد

5

کودک  و نوجوان

آقای دره کردی، خانم دکتر خجسته، خانم دوست محمدی، خانم اسدی کرم

6

اختلالات عاطفی

خانم برشان ، خانم مؤد ب، خانم امیری

7

رفتار درمانی والدین و کودکان

خانم اسدی کرم

8

روانسنجی

خانم  برشان

9

اختلالات یادگیری

خانم اسدی کرم