صفحه اصلی :: ریاست :: مرکز مشاوره و امور بانوان :: برنامه حضور کارشناسان

برنامه حضورهفتگی مشاوران مرکز مشاوره

           

               ساعت

 

    ایام هفته

8:30-9:15

9:30-10:15

10:30-11:15

12-12:45

شنبه

خانم امیری

 

 

خانم امیری

 

یکشنبه

 

 

 

خانم رشیدی نژاد

خانم رشیدی نژاد

دوشنبه

خانم اسدی کرم

خانم اسدی کرم

خانم دکتر خجسته

خانم دکتر خجسته

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

خانم مؤدب

خانم مؤدب

خانم مؤدب

 

پنج شنبه

 

خانم  برشان

 

خانم برشان

خانم اسدی

 

خانم برشان

خانم اسدی

 

 

خانم برشان