صفحه اصلی :: ریاست :: مرکز مشاوره و امور بانوان :: معرفی مرکز مشاوره و امور بانوان

معرفی مرکز مشاوره :

هر فرد در شروع هر دوره از زندگی خود، با شرایط و انتظارات جدید و متفاوتی روبرو می شودکه برای سازگاری با آنها نیاز به شناخت واقعی و کسب مهارت های لازم دارد. بر همین اساس، هردانشجو نیز با ورود به دوران دانشجویی با مجموعه ای از پیچیدگی های تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی مواجه می شود که مقابلةکارآمد با آنها مستلزم رفع تنش و نگرانی های موجود وکسب اعتماد به نفس است. بدین منظور، دانشجو نیاز به تصحیح باورها، انتظارات وشیوه های مقابله  و ارتباطات اجتمایی خود در فضایی امن و صمیمی دارد.

در همین راستا مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با هدف ارائه خدمات پیشگیرانة درمانی وارتقاء بهداشت روحی دانشجویان راه اندازی شده است که با ارائه انواع خدمات روانشناسی (مشاوره خانواده، تحصیلی، ازدواج، آموزش مهارت های زندگی، پیشگیری از اعتیاد و....) در قالب جلسات مشاوره ای انفرادی وگروهی و نیز با برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در خدمت دانشجویان عزیزاست.

نحوه برگزاری جلسات :

جلسات مشاوره مرکز به دو صورت انفرادی وگروهی برگزار می شود :

1 جلسات انفرادی : هر دانشجو می تواند با مراجعه به پذیرش مرکز مشاوره و رزرو وقت از خدمات مشاوره ایی مورد نیاز خود به صورت انفرادی بهره مند گردد.

2 جلسات گروهی : دانشجویانی که متقاضی استفاده از خدمات مشاوره ای مرکز به صورت گروهی (حداکثر 6 نفر : به طور مثال گروه دوستان ، همسالان، خانواده  و ... )هستند می توانند با مراجعه به پذیرش مرکز مشاوره وتعیین وقت از خدمات مورد نیاز خود بهره مند گردند.