صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: اداره تحصیلات تکمیلی :: رشته های تحصیلات تکمیلی
رشته های کارشناسی ارشد
1- ادبیات فارسی
اساتید: خانم دکتر فاطمه معین الدینی
لیست ارائه دروس
                                          ------------------------------------
2- شیمی تجزیه
اساتید: آقایان دکتر سیدضیاء محمدی مبارکه و دکتر علیرضا محدثی زرندی و خانم دکتر فاطمه صابر ماهانی
لیست ارائه دروس 
                                         --------------------------------------
3- شیمی آلی 
اساتید: آقای دکتر هوشنگ حمیدیان
لیست ارائه دروس
                                        ---------------------------------------
4- شیمی فیزیک
اساتید: آقای دکتر حمید محمدشیری
لیست ارائه دروس
                                        ---------------------------------------
5- ریاضی آموزش ریاضی و ریاضی جبر
اساتید: آقایان دکتر محمود فرهادیان، دکتر حمید شجاعی، دکتر فرزاد خسروپور و دکتر اکبر رضایی 
لیست ارائه دروس ریاضی جبر
لیست ارائه دروس آموزش ریاضی
                                       ---------------------------------------
6- زمین شناسی
اساتید: آقایان دکتر شهرام خلیلی مبرهن، دکتر علیرضا نجف زاده و دکتر کوروس حشمت بهزادی
لیست ارائه دروس
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رشته های دکتری
شیمی تجزیه
اساتید: آقایان دکتر سیدضیاء محمدی مبارکه و دکتر علیرضا محدثی زرندی
لیست ارائه دروس