صفحه اصلی :: گروه های علمی :: دفتر برنامه ریزی درسی :: اخبار و اطلاعیه ها


آمتحان آزمایشگاه شیمی عمومی 2
 آمتحان آزمایشگاه شیمی عمومی 2 رشته زیست وشیمی با خانم دکتر روحانی تاریخ1397/02/30 ساعت11:30 ......
13970229 اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم آزمایشگاه اصول تصفیه آب وپساب
امتحان پایان ترم آزمایشگاه اصول تصفیه آب وپساب تاریخ1397/02/22 ساعت 11:30 برگزار میشود ......
13970222 اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم آزمایشگاه شیمی تجزیه2
 امتحان پایان ترم آزمایشگاه شیمی تجزیه2 با خانم دکتر روحانی تاریخ1397/02/29 ساعت 9 برگزار میشود ......
13970222 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص تمامی کلاسهای دکتر علی دریجانی
تمامی کلاسهای دکتر علی دریجانی از 8/2/97 لغایت 11/2/97 برگزار نمیشود ......
13970209 اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم گرافیک ونقشه خوانی
 امتحان پایان ترم گرافیک ونقشه خوانی با دکترحمیدیان رشته شیمی در تاریخ 2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود ......
13970209 اخبار و اطلاعیه ها
امتحان آزمایشگاه تجزیه
امتحان آزمایشگاه تجزیه سه شنبه 8 خرداد ساعت 9 ساختمان احمدی روشن با خانم صابرماهانی برگزار می گردد. ......
13970209 اخبار و اطلاعیه ها
امتحان آزمایشگاه جانور شناسی 2
امتحان آزمایشگاه جانور شناسی 2با کد 111204301در تاریخ1397/2/29 ساعت 11 در محل آزمایشگاه زیست برگزار میگردد. ......
13970208 اخبار و اطلاعیه ها
امتحان آزمایشگاه پروتوزئولوژی
 امتحان آزمایشگاه پروتوزئولوژی باکد111200701 در تاریخ 1397/2/27 ساعت9:30 در محل آزمایشگاه زیست برگزار میگردد. ......
13970208 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس جبرانی روش تحقیق
کلاس جبرانی روش تحقیق رشته الهیات  با استاد  خانم  برهانی  نژاد   سه شنبه   11/2/97......
13970204 اخبار و اطلاعیه ها
برنامه امتحان میان ترم برخی دروس ( کارشناسی زبان و ادبیات فارسی )
برنامه امتحان میان ترم  دروس   ( کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ) خانم دکتر معین الدینی    ......
13970204 اخبار و اطلاعیه ها
امتحان درس آزمایشگاه پایگاه داده
امتحان درس آزمایشگاه پایگاه داده با استاد آقای مجید استیلایی در تاریخ 1/11/96 روز یکشنبه ساعت 12:30 در محل اتاق کنفرانس در......
13961027 اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های کشاورزی
قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه ماشین های کشاورزی تاریخ بازدید: 30 دی ماه 96    ساعت 9:30 صبح مکان......
13961025 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه رد خصوص کلاسهای آقای دکتر رشیدی
کلیه کلاسهای آقای دکتر رشیدی از 8/8/96 لغایت 11/8/96 تشکیل نمی گردد.......
13960808 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس درس تصمیم گیری و تعیین خط و مشی
   " کلاس درس تصمیم گیری و تعیین خط و مشی با استاد آقای محسن جلالی رشته مدیریت در تاریخ 16/8/96 تشکیل نمی شود و ......
13960803 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاس های آقای محمد علی پور عسکری
کلاس های استاد آقای محمد علی پور عسکری رشته مدیریت پنج شنبه 4/8/96 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی با هماهنگی دانشجویان برگزا......
13960802 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس هوش مصنوعی و مدیریت استراتژیک
کلاس هوش مصنوعی و مدیریت استراتژیک با استاد ناصراسدی 96/7/26 برگزار نمیشود. ......
13960725 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاس درس قرائت و درک متون عربی
کلاس درس قرائت و درک متون عربی با سرکار خانم رسا، یکشنبه 23/7/96 تشکیل نمی گردد......
13960719 اخبار و اطلاعیه ها