صفحه اصلی :: گروه های علمی :: دفتر برنامه ریزی درسی


کلاس ترجمه نوار و فیلم و بررسی آثار اسلامی ترجمه شده 2
کلاس ترجمه نوار و فیلم و بررسی آثار اسلامی ترجمه شده 2 با استاد خانم احمدی زاده در تاریخ 29/8/96 برگزار نخواهد  شد. ج......
13960824 اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان درس روانشناسی یادگیری
به استحضار می رساند دانشجویانی که با آقای جدیدی درس روانشناسی یادگیری دارند صبح چهارشنبه ساعت ۱۰ جهت بازدید از مرکز بهزیستی ......
13960823 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاس درس حقوق اساسی
کلاس درس حقوق اساسی با خانم فاطمه عرب نژاد  در تاریخ های 30/8/96 و 7/9/96 تشکیل نمی شود. جبرانی در تاریخ 14/9/96 سا......
13960822 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاس درس مدنی 5
کلاس درس مدنی 5 با استاد خانم فاطمه عرب نژاد  در تاریخ 30/8/96 تشکیل نمی شود. جبرانی 14/9/96 ساعت 13:30 ......
13960822 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاسهای آقای مهدی پور
کلاس های استاد آقای مهدی پور حقوق اداری 1  و  2 در تاریخ 27/8/96 شنبه تشکیل نخواهند شد...جبرانی با هماهنگی کلا......
13960822 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاسهای خانم کامیابی
کلاس های  استاد خانم کامیابی در تاریخ 25/8/96 پنج شنبه تشکیل نمی شوند. جبرانی :  دانشجویان روز سه شنبه 30/8/96 ......
13960822 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس درس حقوق ثبت
  "کلاس درس حقوق ثبت  رشته حقوق با آقای دکتر شریفی در تاریخ های زیر در کلاس 206   برگزار خواهدشد. ......
13960813 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس درس آیین دادرسی کیفری 2
"کلاس درس آیین دادرسی کیفری 2 با استاد آقای قاضی زاده در تاریخ 15/8/96 برگزار نخواهد شد، و در تاریخ 29/8/96 برگزار خواهد ش......
13960813 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس جبرانی قرائت و درک متون عربی
کلاس جبرانی قرائت و درک متون عربی با خانم رسا شنبه 96/8/13 ساعت 17:30-15:30 برگزار می گردد. ......
13960811 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه رد خصوص کلاسهای آقای دکتر رشیدی
کلیه کلاسهای آقای دکتر رشیدی از 8/8/96 لغایت 11/8/96 تشکیل نمی گردد.......
13960808 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس درس تصمیم گیری و تعیین خط و مشی
   " کلاس درس تصمیم گیری و تعیین خط و مشی با استاد آقای محسن جلالی رشته مدیریت در تاریخ 16/8/96 تشکیل نمی شود و ......
13960803 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاس های آقای محمد علی پور عسکری
کلاس های استاد آقای محمد علی پور عسکری رشته مدیریت پنج شنبه 4/8/96 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی با هماهنگی دانشجویان برگزا......
13960802 اخبار و اطلاعیه ها
کلاس هوش مصنوعی و مدیریت استراتژیک
کلاس هوش مصنوعی و مدیریت استراتژیک با استاد ناصراسدی 96/7/26 برگزار نمیشود. ......
13960725 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاس درس قرائت و درک متون عربی
کلاس درس قرائت و درک متون عربی با سرکار خانم رسا، یکشنبه 23/7/96 تشکیل نمی گردد......
13960719 اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص کلاسهای آقای استیلایی
کلاسهای آقای استیلایی شنبه 22/7/96 تشکیل نمی گردد.......
13960719 اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان رشته های زراعت، ترویج و آموزش کشاورزی، زمین شناسی، عمران، مرمت و جغرافیا
کلاس درس نقشه برداری روزهای یکشنبه هرهفته از ساعت 7:30 الی 11:30 در پردیس شماره 1 ساختمان احمدی روشن توسط آقای دکتر خلیلی بر......
13960715 اخبار و اطلاعیه ها