صفحه اصلی :: معاونت اجرایی :: امور فرهنگی :: معرفی اداره امور فرهنگی

فعالیتهای اداره امور فرهنگی و فوق برنامه  مرکز کرمان

 

1-      پیشنهاد راهکارههای لازم برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه

2-      اجرای  طرح های  فرهنگی گسترده در مرکز با همکاری واحدها و دستگاههای ذی  ربط

3-      حمایت از تولیدات فرهنگی  وهنری دانشجویان

4-      فراهم آوردن امکانات و ملزومات مورد نیاز سمعی و بصری به منظور مستند سازی فعالیتهای فرهنگی

5-      فراهم آوردن زمینه های لازم برای شکوفه هایی استعداد  و خلاقیت های دانشجویی با برگزاری جشنواره های فرهنگی، هنری و نمایشگاه های سالانه

6-      حمایت و تشویق گروه ها و افراد برجسته در فعالیت های فرهنگی و هنری  و اجتماعی

7-      اجرای برنامه ها و فعالت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در چهارچوب قوانین و مقررات

8-      ایجاد فضای معنوی در محیط های دانشجویی از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز، کانون ها و انجمن های علمی

9-      ارائه خدمات اطلاع رسانی و ایجاد پایگاه داده های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانشجویان  مرکز و آشنا کردن آنان به تازه ها و پیشرفت  های فرهنگی و اجتماعی استان

10-  اجرای طرح ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در راستای بهبود کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و فوق برنامه بر اساس سیاستهای ابلاغی

11-  ایجاد نظام ارزشیابی مناسب و قابل اجرا برای ارزیابی برنامه ها و فعالیهای فرهنگی  و اجتماعی و هنری دانشجویان

12-  ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعی

13-  برگزاری  مراسمات و برنامه های ملی و مذهبی و فوق برنامه

14-  وانجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق